Anna GergeAnna Gerge

Jag arbetar med människor och mellanmänsklig utveckling i psykoterapi, handledning, chefshandledning och utbildning med särskild inriktning på komplex traumatisering, dissociation, EMDR, hypnos och resursorienterat arbete.

Handledning på behandling av komplex traumatisering, anknytningsskador och dissociation. Även handledning på handledning.

Mitt företag erbjuder:

Kvalificerade utbildningar för kliniker i diagnostisk, metod och psykoterapeutisk behandling av komplex psykisk traumatisering.

Mer information under fliken ”Utbildningar”

Välkommen att ta kontakt med mig

Jag är fullbokad avseende psykoterapier, visst utrymme finns för handledningsuppdrag. 

Söker du psykoterapeut eller handledare?

Söker du psykolog eller psykoterapeut som även arbetar med neurofeedback?