Klinisk hypnos med särskild inriktning på psykisk traumatisering för legitimerade psykoterapeuter

Kurs nr 26 start 3 juni 2022 (startat) Datum och kursplan

Kurs nr 27 start 20 januari 2023 (fullbokat) Datum och kursplan

Kurs nr 28 start 13 oktober 2023 (anmälan tas emot) Datum och kursplan

Övrigt kursutbud

Stresshantering på arbetsplatsen. Tydlighet och konflikthantering. Att främja personlig integritet.

Stresshantering för chefer/verksamhetsansvariga. Goda och dåliga organisationer. Ledaren som professionell rollförebild. Utveckling av medarbetarskap. Makt och medverkan. Symtom vid utmattning och utmattningsdepression. Förebyggande arbete. Gränssättningar i ledarskapet. Medarbetarsamtal.

Avslappning/stresshantering

Avancerad avslappningsträning – klinisk hypnos för legitimerade yrkesutövare
Metoder för att nå individernas/gruppens egna läkande resurser och kreativitet. Visualisering, ”den trygga platsen”, djupavslappning för att främja växt, mognad och förändring.

Bokningsvillkor

Efter kursanmälan skickas en bekräftelse på erhållen utbildningsplats. Vid avbokningar mellan 45 och 14 dagar innan kursstart debiteras 50 % av kursavgiften, därefter debiteras hela kursavgiften.
Vid förhinder kan kursplats överlåtas till annan behörig deltagare om detta anmäls i förväg.
Kursavgifter på mer än 10 000 kr kan delas upp på 2 fakturor. 50 % före kursstart och resterande efter halva kurstiden.