Utbildningar

Klinisk hypnos med särskild inriktning på psykisk traumatisering för legitimerade psykoterapeuter

Kurs nr 28 start 27 oktober 2023 (Startat) Datum och kursplan

Kurs nr 29 start 15 november 2024 (anmälan öppen) Datum och kursplan

Utbildning i DBR metoden (Deep Brain Reorienting) startar i Sverige. Mer info på hemsidan dbr-sverige.se

Övrigt kursutbud

Psykoterapeutisk metod. Att hantera empatitrötthet. Stresshantering på arbetsplatsen. Tydlighet och konflikthantering. Att främja personlig integritet. Ledaren som professionell rollförebild. Utveckling av medarbetarskap. Förebyggande arbete. Gränssättningar i ledarskapet.

Bokningsvillkor

Efter kursanmälan skickas en bekräftelse på erhållen utbildningsplats. Vid avbokningar mellan 45 och 14 dagar innan kursstart debiteras 50 % av kursavgiften, därefter debiteras hela kursavgiften.
Vid förhinder kan kursplats överlåtas till annan behörig deltagare om detta anmäls i förväg.
Kursavgifter på mer än 10 000 kr kan delas upp på 2 fakturor. 50 % före kursstart och resterande efter halva kurstiden.