Utbildningar

Klinisk hypnos med särskild inriktning på psykisk traumatisering för legitimerade psykoterapeuter

Kurs nr 29 start 15 november 2024 (anmälan öppen) Datum och kursplan

Utbildning i DBR metoden (Deep Brain Reorienting) startar i Sverige. Mer info på hemsidan dbr-sverige.se

Övrigt kursutbud

Psykoterapeutisk metod. Att hantera empatitrötthet. Stresshantering på arbetsplatsen. Tydlighet och konflikthantering. Att främja personlig integritet. Ledaren som professionell rollförebild. Utveckling av medarbetarskap. Förebyggande arbete. Gränssättningar i ledarskapet.

Bokningsvillkor

Efter kursanmälan skickas en bekräftelse på erhållen utbildningsplats. Vid avbokningar mellan 45 och 14 dagar innan kursstart debiteras 50 % av kursavgiften, därefter debiteras hela kursavgiften.
Vid förhinder kan kursplats överlåtas till annan behörig deltagare om detta anmäls i förväg.
Kursavgifter på mer än 10 000 kr kan delas upp på 2 fakturor. 50 % före kursstart och resterande efter halva kurstiden.