Anna Gerge CV

CV

Filosofie doktor, leg. psykoterapeut
PhD Aalborg University, PhD Programme in Music Therapy, Department of Communication and Psychology. Faculty of Humanities.
Filosofie magisterexamen med biologi/etologi som huvudämne.
Folkhögskollärarexamen.
Legitimerad psykoterapeut, individualpsykoterapi, steg II med fördjupning i hypnos. 
Lärare och handledare i psykoterapeutiskt arbete.
Diplomerad uttryckande konstterapeut med fördjupning i dansterapi.
Certifierad EMDR-terapeut samt EMDR-handledare.
Internationellt certifierad DBR-terapeut – www.deepbrainreorienting.com
Utbildningar på högskola/universitet i bildterapi, pedagogiskt drama, psykodrama, social handlingsteori, omsorg och behandling, psykiatri samt beteendemedicinsk behandling.
Yrkeserfarenhet: Från och med 1981 lärare på högskola/ 2 år, folkhögskola/ 17 år, gymnasium och vuxengymnasium/ 2 år samt diverse utbildningsinsatser i samarbete med de folkbildande organisationerna. Inom ramen för folkhögskollärartjänsten 10 års erfarenhet av resursorienterat psykopedagogiskt arbete med remitterade psykosomatiska patienter.
Universitetsadjunkt inom institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik, LIME, Karolinska Institutet, ledarskaps- och organisationsutveckling/ 3 år.
Från år 2 000 och framåt verksam som psykoterapeut och handledare.

2023:
Egen verksamhet med psykoterapi för vuxna med särskild inriktning på psykotraumatologi, resursaktivering och återtaget välmående.
Psykoterapihandledning med särskild inriktning på att arbeta med trauma och dissociation.
Handledning på handledning.