Psykoterapihandledning

Utifrån ett relationellt perspektiv handleder jag psykoterapeuter med särskilt inriktning på arbete med psykisk traumatisering, som till exempel PTSD, komplex PTSD, psykosomatiska tillstånd och dissociativa störningar som ospecifik dissociativ störning, ODS och DID.
Min teoretiska bakgrund är integrativt psykodynamisk och vilar på anknytningsteori, affektteori samt på hur den verkliga relationen som uppstår i mötet bär på förändringsmöjligheterna.
Även handledning på hypnos-, uttryckande konst-, bildterapi samt EMDR-metodik, förutom det relationella ”hantverket” erbjuds.

Handledning individuellt eller i grupp för EMDR-certifiering.

Handledning individuellt eller i grupp på komplexa dissociativa tillstånd.

Handledning på handledning.

Chefshandledning

Jag handleder även andra yrkesgrupper och arbetar med individuella chefshandledningsuppdrag och grupphandledning.
Fokus i uppdragen är ökad rollkompetens, ökad självreflektion och nyfikenhet på den egna potentialen och de egna valen av ledarskapsstrategier.
Viktigt är också frågor kring hur personen/personerna får eller återskapar balansen i det egna livet.
Handledningen syftar till att utveckla ett ledarskap som är lustfyllt och uthålligt både för medarbetare och berörd chef/ledningsperson.

Se:

Med empatin bevarad – varför handledning är nödvändig (2011)

Att leda med insidan (2011)

Empatitrött : att utveckla välmående i vård och omsorgsyrken (2011)

Mitt kapitel Att minska ångest och främja konstruktivt arbete i; Leda känslomässigt krävande arbete : För dig som är chef inom socialt arbete och omsorg (2011)