Psykoterapi och klinisk hypnos

Jag arbetar med individual- och gruppterapi samt har erfarenhet av att arbeta med krishantering, stress- och belastningsrelaterade samtal i grupp.
Arbetet sker relationellt och resursorienterat.

Psykoterapi, individuellt eller i grupp. Krissamtal vid livsomställningar och traumatiska kriser. Särskild kompetens avseende svåra livshändelser och psykisk traumatisering, bland annat EMDR.

Psykoterapi med särskild inriktning på att läka dissociation och anknytningsskador.

Samtal för ökad självkännedom och personlig utveckling. Hypnos och uttryckande konstterapi för de som vill pröva verksamma metoder för att nå och använda de egna skapande resurserna för självläkning och bemästrande. Vad är egentligen hypnos? Se intervju i SvD 27 april 2011.

Du kan bearbeta olika symtom som fobier, ångest, sömnsvårigheter, smärta och värk, prestationsångest, stress och blyghet liksom traumatiska minnen. Du ökar din möjlighet att återerövra livsglädje och sinnesnärvaro. Du blir tydligare i ditt liv, dina relationer och i dina behov.

Se:

Hypnos i psykoterapeutiskt arbete : ett integrativt perspektiv och Psykoterapi vid dissociativa störningar (2009)

Trauma : psykoterapi vid posttraumatisk och dissociativ problematik (2010)

Psykoterapi vid dissociativa störningar (2010)

Kreativt gestaltande psykoterapi (2010)

Klinisk hypnos vid smärtbehandling : metod och evidens (2011)

Att hantera traumarelaterad dissociation : färdighetsträning för patienter och deras terapeuter (2012)

PTSD : En handbok för Dig som drabbats av psykisk traumatisering som barn eller vuxen (2012)

Hälsofrämjande kommunikation i vård och omsorg (2013)

Psykoterapi som hjälper : metoder för vården  (2015)