logo-960.png

Anna GergeJag arbetar med människor och mellanmänsklig utveckling i psykoterapi, handledning, chefshandledning och utbildning med särskild inriktning på komplex traumatisering, dissociation, EMDR, hypnos och resursorienterat arbete.

Handledning på behandling av komplex traumatisering, anknytningsskador och dissociation. Även handledning på handledning.

Ordförande i Stockholmskretsen av SFKH - Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos .

Mitt företag erbjuder:

Kvalificerade utbildningar för kliniker i diagnostisk, metod och psykoterapeutisk behandling av komplex psykisk traumatisering.
Mer information under fliken "Utbildningar"

Specialistkurser för legitimerade psykologer.

Mer information under fliken ”Specialistkurser för psykologer”.

Välkommen att ta kontakt med mig:

Söker du psykoterapeut eller handledare?