Stresshantering - neurofeedback

Stresshantering – neurofeedback

Jag har 35 års erfarenhet av att arbeta med personligt ledarskap, stresshantering och avslappning. Jag är instruktör i medicinsk Qi Gong enligt Biyunskolan, se Biyunskolan-Sverige och erfaren hypnosterapeut, se svenska föreningen för klinisk hypnos, SFKH, www.hypnosforeningen.se

Jag arbetar framför allt med enskilda personer men även grupper, arbetsplatser och organisationer. Jag arbetar med stressfenomen i hela dess spektrum från individ till organisation och från enklare överbelastningsfenomen i ett i övrigt fungerande liv till utmattningstillstånd och extremt svåra posttraumatiska stressreaktioner. Vikten av att bidra till att människor kan lugna och reglera sig är en röd tråd i mitt arbete som föreläsare, handledare, stresshanterare och psykoterapeut.

Därför har jag också lärt mig neurofeedback, se länk (lilla foldern), (mer information) och www.eeginfo-europe.com för att hjälpa såväl psykoterapipatienter som chefspersoner i handledning att finna tillbaka till att må bättre och fungera bättre via ökad självreglerande förmåga.
Se:
Att göra synligt (2010) om kreativitet och självhjälp via inre bildarbete
Att leda med insidan (2011) om vikten av att ta ansvar för det egna måendet i ledningsuppdrag
Empatitrött : att utveckla välmående i vård och omsorgsyrken (2011) om hur relationell belastning påverkar oss i ”high-touch”-yrken och vad vi kan göra åt det
Psykoterapi som hjälper : metoder för vården (2015) om hur psykoterapi – med många olika inriktningar – kan bli mer effektiv om patienter först får hjälp att lugna och reglera sig
Kan neurofeedback hjälpa hjärnan? : Svenska exempel på arbete med välmående och prestation, stress, smärta, substansberoende, ADHD och PTSD (2018)
Neurofeedback som hjälp vid traumabearbetning (2019)
Alla böckerna går att beställa i bok- och näthandeln eller på hemsidan https://insidan.se