Kurs - Deep Brain Reorienting, DBR

Kurs - Deep Brain Reorienting, DBR

I maj och september nästa år, 2024, genomförs de första DBR-kurserna i Stockholm, Sverige, för leg. psykoterapeuter, leg. psykologer och psykiater:


Onsdag – torsdag 15-16 maj, nivå I
Fredag – lördag 17-18 maj, nivå II
Fredag – lördag 6-7 september, nivå III

Tider:
Förmiddag 9.00 – 12:15, med kortare fikarast.
Lunch 12:15 – 13:30 (ingår ej i kursavgiften, ätes på restaurangtäta Södermalm)  
Eftermiddag 13:30 – 16:45 med kortare fikarast

Avgiften för varje del kommer att vara 7 500 kr + moms, om du anmäler dig till alla tre nivåerna, blir det totala priset för de tre delarna 21 000 kr + moms. Beloppet kan självklart delas upp.

I priset ingår undervisningsmaterial, förmiddags- och eftermiddagsfika.

Lärare kommer att vara Andy Harkin, allmänläkare, psykoterapihandledare och DBR-trainer. 

Se även: www.sussexpsychology.co.uk/dr-andy-harkin/

Bokningsvillkor

Efter kursanmälan skickas en bekräftelse på erhållen utbildningsplats. Vid avbokningar mellan 45 och 14 dagar innan kursstart debiteras 50 % av kursavgiften, därefter debiteras hela kursavgiften.
Vid förhinder kan kursplats överlåtas till annan behörig deltagare om detta anmäls i förväg.
Kursavgifter på mer än 10 000 kr kan delas upp på 2 fakturor. 50 % före kursstart och resterande efter halva kurstiden.

Andy Harkin, MD

Introducing Andy Harkin, MD, Psychotherapist, and Trauma Specialist:
Andy Harkin is a highly experienced psychotherapist and medical doctor, having graduated from University College Dublin in 1990. His passion for helping individuals recover from trauma and fostering emotional healing led him to embark on an enriching journey of knowledge and expertise in various therapeutic approaches.

Shortly after studying Hakomi psychotherapy in Ireland, Andy pursued a two-year postgraduate training program in 1997 with the Sensorimotor Psychotherapy Institute (SPI) in Colorado, U.S.A. His dedication and proficiency in this field earned him a role as a lead trainer within the organization for over a decade. As a lead trainer, he conducted workshops and training programs, imparting his knowledge to psychiatrists, psychologists, and psychotherapists across the United Kingdom, Europe, North America, and Australia.
In 2010, his path crossed with Dr. Frank Corrigan during a course Andy was teaching in Scotland. Both shared a profound interest in effective methods to facilitate healing from Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD). This fortuitous encounter led him to delve further into other trauma-related modalities alongside Dr Corrigan including Brainspotting and the Comprehensive Resource Model (CRM). Therefore, when Dr Corrigan developed Deep Brain Reorienting (DBR) it was only natural that Andy became a keen student of this ground-breaking work, and subsequently has developed into a trainer in the field.

Aside from his expertise in trauma therapy, Andy is also an accomplished teacher in Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT), having received training from the Centre for Mindfulness Research and Practice at the University of Bangor, North Wales. This further expanded his holistic approach to mental well-being and enabled him to incorporate mindfulness techniques into his therapeutic repertoire.

In 2013 Andy and his family made a life-changing decision to relocate to Western Australia, where he had been invited to assume the role of Senior Therapist in a psychiatric day hospital.

Presently, Andy dedicates his time between conducting training sessions across Australia, where he educates mental health clinicians on body-based approaches to psychotherapy, and managing his private practice in Western Australia, where he continues to work closely with individuals on their healing journeys.

Andy gave a TED talk titled Mind the Gap: Moving from the Brain to the Body. For those eager to explore this further the talk can be accessed through the link above.

Kort om DBR

DBR är en traumapsykoterapi, se www.deepbrainreorienting.com/ . Metoden syftar till att få tillgång till och bearbeta traumatiska upplevelser. Det sker genom att startpunkten för kroppens svar på ett hot eller en anknytningsstörande upplevelse spåras och processas på ett sätt som blir uthärdligt för patienten. Det som en gång påverkat mellanhjärnan när den uppmärksammat något potentiellt överväldigande kan på så sätt läkas med hjälp av DBR.
DBR har utvecklats av den skotske psykiatern Dr. Frank Corrigan som en metod för att bearbeta svåra upplevelser när till exempel EMDR och KBT inte räcker för att hjälpa patienten att komma över sin traumatisering. Metoden fokuserar på musklerna i axlar, nacke, huvud och ansikte hos patienterna samtidigt som de minns en traumatisk händelse.
I DBR letar vi efter startpunkten för patientens varseblivning och anspänning i samband med en överväldigande upplevelse. Vid komplex PTSD och anknytningstrauman har uppmärksamheten i form av en orienteringsanspänning ofta följts av att kroppen har svarat med chock. Genom att bearbeta stressreaktionen på mellanhjärnenivå, riktar terapin in sig på grundorsaken till den kvarvarande anspänningen.
Den första RCT-artikeln om DBR och PTSD är accepterad, mer forskning pågår, se:
www.eeglearn.com/dbr
www.schulich.uwo.ca/….. 
news.westernu.ca/…

Om Frank Corrigan
www.sussexpsychology.co.uk/dr-frank-corrigan/

www.deepbrainreorienting.com/frank-corrigan/