Kurser för psykoterapeuter

Klinisk hypnos med särskild inriktning på psykisk traumatisering för legitimerade psykoterapeuter

 

Kurs (20) Startar 24 augusti 2018 (fullbokat) Datum och kursplan

Kurs (21) Startar 25 januari 2019 (anmälan tas emot) Datum och kursplan


Övrigt kursutbud:

Stresshantering på arbetsplatsen. Tydlighet och konflikthantering. Att främja personlig integritet.

Stresshantering för chefer/verksamhetsansvariga. Goda och dåliga organisationer. Ledaren som professionell rollförebild. Utveckling av medarbetarskap. Makt och medverkan. Symtom vid utmattning och utmattningsdepression. Förebyggande arbete. Gränssättningar i ledarskapet. Medarbetarsamtal.

Avslappning/stresshantering

Avancerad avslappningsträning - klinisk hypnos för legitimerade yrkesutövare
Metoder för att nå individernas/gruppens egna läkande resurser och kreativitet. Visualisering, "den trygga platsen", djupavslappning för att främja växt, mognad och förändring.